přihlásit
registrace
přihlášen:
Lucon CZ s.r.o., stavební společnost
stavební společnost

Lucon CZ s.r.o.

Historie společnosti

Vážené dámy, Vážení pánové,

dovoluji si Vám představit stavební společnost Lucon CZ s.r.o.

Naše společnost vznikla 28.3.1994 v Lužci nad Vltavou.

Zpočátku jsme se zabývali obchodní činností, výrobou betonových výrobků, skladováním odpadů a drobnými stavebními pracemi.

v červnu roku 2003 jsme společnost přestěhovali do Nového Strašecí a začali jsme se hlavně věnovat oboru stavebnictví. Vedle toho jsme provozovali i zahraniční obchod. První kroky naší stavební činnosti spočívaly v úpravách bytových jader, rekonstrukcích koupelen, apod.

Od podzimu roku 2003 provádíme stavby nízkoenergetických RD z anglického systému STRAMIT. Rodinné domy stavíme rovněž ze systémů Ytong, Porotherm a dalších kvalitních zdících systémů, které jsou na trhu.

Tak, jak se postupně rozvíjela naše specializace a odbornost v oblasti stavební činnosti, docházelo k rozšiřování kapacit a i z toho důvodu jsme se v roce 2009 rozhodli přesídlit do hl. města Prahy.

Uvedený rozvoj kapacit, vyjádřený i nárůstem obratu, vedl k navázání úspěšné spolupráce s významnými partnery v oblasti stavebnictví, jako např. VA TECH EZ a.s. nyní Siemens, s.r.o.; Pozemní stavitelství Zlín a.s.; ELETIS, spol. s r.o.; D 5, akciová společnost, Třinec; MORAVASTAV Kroměříž, spol.s r.o.; B & J Holding,a.s.; VIAMONT a.s. a dalšími.

Tato spolupráce nám přinesla účast na významných zakázkách, jako např. Palác Flóra Praha, Generální ředitelství cel ČR Praha, Obchodní centrum Palladium Praha, Lafarge cement, Business park Radlická, Nový barrandovský ateliér, Aquarena Prostějov, Výrobní závod Knauf Krupka, Palác Škoda, Anděl park Smíchov komplex B, Čerpací stanice s třemi myčkami Hrubý a na mnohých dalších stavbách.

V letech 2004 až 2007 jsme samostatně prováděli i další stavby rodinných domů (jak montovaných ze systému STRAMIT, tak z klasických zděných technologií). Kromě toho jsme ve stejném období provedli i řadu rekonstrukcí rodinných domů, průmyslových objektů, rekonstrukci pekárny-cukrárny, koupelnového studia, řeznictví, kadeřnictví a další stavební dodávky menšího rozsahu.

V roce 2008 se nám podařilo získat účast na významné stavební zakázce rekonstrukce DEPA METRA KAČEROV - hala B, ve které jsme úspěšně pokračovali i v roce 2009, kdy byla rozšířena i o halu O. Práce zahrnovaly rekonstrukce kanceláří, dílen, skladů a dalších prostor. Speciální zakázkou zde pak byla nová váha kolejových vozidel. Vyhodnocení kvality našich prací vedlo dále k pokračování zakázky i pro rok 2010, kdy jsme začali KOMPLETNÍ REKONSTRUKCI HALY J na DEPU METRA KAČEROV. Jde o náročné zadání, v rámci kterého zhotovujeme točny pro kolejová vozidla, servisní kanály, základy pro portálový jeřáb, mycí box, kompletní rozvody elektroinstalace, kompletní rozvody stlačeného vzduchu a další vysoce odborné dodávky.

Od roku 2009 se rovněž podílíme na rekonstrukci ELEKTRÁRNY TUŠIMICE, kde provádíme sanace podlah, opravy a výměny zárubní a dveřních křídel. V roce 2009 jsme ještě spolupracovali na výstavbě bytového domu SUCHDOL a dále jsme postavili dva rodinné domy v Tuchlovicích a v Milevsku. Kromě toho jsme provedli údržbu a drobné stavební práce v areálech SŽDC v Praze.

V roce 2010 jsme se, mimo výše uvedených průmyslových staveb, podíleli na stavbě Bytového souboru Za školou v Praze - Suchdole a rovněž jsme v této městské části provedli rekonstrukci obecní knihovny.

Moderní trend nízkoenergetických staveb, ekonomický přístup a odpovědnost k životnímu prostředí, nás od roku 2008 vedly k aktivní účasti na stavebním směru zateplování a komplexní revitalizace budov.

Od počátku jsme aktivními účastníky v programu ZELENÁ ÚSPORÁM a jsme zapsáni v Seznamu odborných dodavatelů pro stavby v rámci tohoto dotačního programu.

V letech 2009 až 2011 jsme provedli zateplení několika panelových domů v Rakovníku a v červnu roku 2011 jsme dokončili práce na revitalizaci fasády bytového domu v Kralupech nad Vltavou. Dalším naším velkým a úspěšným projektem byla REKONSTRUKCE A KOMPLETNÍ ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A GYMNÁZIA v Novém Strašecí.

Tento směr vedl k rozhodnutí založit samostatný obchodní program www.setrimevamenergii.cz. Vzhledem k úzké souvislosti tohoto programu s komplexním environmentálním přístupem naší společnosti k okolnímu světu, jsme úspěšně dokončili implementační proces pro zavedení systému řízení ochrany životního prostředí ČSN ISO 14001 : 2005.

V roce 2011 jsme získali zakázky na novostavby rodinných domů v Drahelčicích, Družci, Újezdě nad Zbečnem, Veltrusech, Velké Chuchli, Chýni, Račicích a v Kunraticích, a dále jsme pokračovali v rekonstrukčních pracích v ELEKTRÁRNĚ TUŠIMICE. Tyto zakázky jsou průběžně dokončovány v první polovině roku 2012. Kromě toho jsme se podíleli na hrubé stavbě DOMOVA PRO SENIORY v Novém Strašecí a prováděli jsme zemní práce při rekonstrukci dvou pavilonů v ZOO Praha. Pokračovaly rovněž rekonstrukční práce na HALE B a HALE J DEPA METRA KAČEROV. Zemní práce jsme dodali pro stavbu FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY PAVLÍKOV.

V prosinci roku 2011 jsme zvítězili ve výběrovém řízení na komplexní rekonstrukci Stadionu Markéta, který je významným střediskem evropského plochodrážního sportu a kde zadavatelem zakázky je Ministerstvo vnitra ČR.

Výsledkem důrazu na kvalitu staveb a řídících procesů bylo získání certifikátu managementu jakosti ČSN ISO 9001 : 2009. A rozhodně nejde jen o formalitu, neboť při našich realizacích se setkáváme s minimem reklamací.

Při své činnosti se vždy snažíme najít optimální řešení, za které považujeme použití vhodných a vysoce kvalitních technologií v kombinaci s cenově výhodnou nabídkou pro zákazníka.

Věříme, že i v dalším období se bude naše společnost rozvíjet tak, jako dosud. Naším cílem je stále zdokonalovat a zkvalitňovat svojí práci a tím získávat spokojené zákazníky.
Radek Pelc
jednatel - ředitel

Novinky

Září 2022

ISO 9001

ISO 9001 – dozorový audit – obhájení certifikace systému kvality.

Leden 2023

ISO 14001

ISO 14001 – recertifikační audit – úspěšné obhájení certifikace EMS.