přihlásit
registrace
přihlášen:
Průmyslové stavby
stavební společnost

Průmyslové stavby

DEPO METRO KAČEROV

DEPO METRO KAČEROV

Nyní provádíme práce na hale B a v provozovně lakovny, přičemž jsme již provedli kompletní rekonstrukce haly (podlahy, místnosti pro personál, elektroinstalace, rozvody vody, odpadů a vzduchotechniky atd.)

Čerpací stanice Hrubý

ČERPACÍ STANICE HRUBÝ

U této stavby jsme provedli vyzdívky zdí, omítky, chodníky a kompletní fasádu.


Elektrárna Tušimice

ELEKTRÁRNA TUŠIMICE

Provádíme náročné a specializované rekonstrukční práce ve více etapách, dle požadavků zadavatele.
Po rekonstrukci podlah a výměně krycích plechů u pásových dopravníků se práce přesunuly do interiéru provozu k výměně dveří.

Novinky

Říjen 2016

Zahájení demolice Obec Mšec.

Zahájení demolice RD Lugarovi.

RENTA TREND s.r.o.

Vytvoření holdingu s RENTA TREND s.r.o.

ISO 9001

ISO 9001 – dozorový audit – obhájení certifikace systému kvality.

Srpen 2016

Depo Kačerov

Úprava haly depo Kačerov.

Leden 2017

ISO 14001

ISO 14001 – recertifikační audit – úspěšné obhájení certifikace EMS.